top of page
Search
  • Writer's pictureBalkan Art Scene

Sarajevo Shit - Hana Tiro


Autorica: Hana Tiro Copyright: Sva prava zadržava autorica Naslov: Sarajevo shit Izdanje: Prvo Izdavačica: Hana Tiro Lektorica: Nina Tikveša Dizajn: Hana Tiro Recenzent: Amer Tikveša Godina izdanja: 2024


CIP - Katalogizacija publikacije Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine Sarajevo shit / TIRO, Hana; - Sarajevo, 2024 - 1. izdanje - izdavač: autor - 33 str.; elektronska knjiga ISBN 978-9926-565-06-0 CIP zapis dostupan u COBISS sistemu Nacionalne i univerzitetske biblioteke BiH pod ID broj 59344134Sarajevo Shit_Hana Tiro
.pdf
Download PDF • 1.05MB


SADRŽAJ Uvod u zbirku 5 Sarajevska ambicija 8 Sarajevske sijede 9 Dnevnik iz Sarajeva 10 Pismo bez sarajevske adrese 12 Ja tebe stvarno i dalje čekam u Sarajevu 13 Sarajevska kuća na Jadranu 14 Sarajevska misao 15 Sarajevska raja 16 Sarajevska slava 17 Sarajevski otac 18 Mama, ja nisam junky city 19 Sarajevska pedagogija 20 Sarajevski tramvaj 21 Sarajevski Romeo 22 Sarajevska žena 23 Sarajevska kiša 24 Sarajevska krunica 25 Sarajevska kurva 26 Sarajevo shit 27 Sarajevski teret 29 Cvijeće u Sarajevu 30

Comments


bottom of page